loading
_
O klubu

Poštovani prijatelji sportske rekreacije

_

Old timer Klub “Biciklin” Koprivnica osnovan je 21. veljače 2004.g. Prema dostupnim informacijama ovo je do sada jedni Klub takove vrste osnovan u Hrvatskoj.

Osnivanjem ovakvog Kluba u potpunosti je obogaćena preko 100 godina stara biciklistička kultura Podravine (prvi Klub osnovan 1898.g.) gdje je inače bicikl predstavljao gotovo prvu igračku rođenom žitelju, a kasnije i osnovno sredstvo prometovanja. Osnovni sadržaj djelatnosti Kluba je okupljanje građana koji vole biciklizam i sakupljanje starih bicikala ili se bave djelatnošću popravka, repariranja i prometa biciklima, organiziranje javnih nastupa sa izlaganjem bicikala, organiziranjem rekreativnih natjecanja ili susreta. Ako prihvatimo činjenicu da je bicikl najveći ekološki izum čovjekovog uma, onda je upotreba bicikla nemjerljiv doprinos ekologiji, poboljšanju i unapređenju zdravlja, a samim time i očuvanju prirodnog okoliša i doprinosa zdravom životu.

Mi smo jedini Klub koji vrši tehnički pregled i registraciju starih bicikala s pripadajućim
registarskim tablicama i prometnom dozvolom

Na tragu iznijetog, Klub je u 2005.g., koju su Ujedinjeni Narodi proglasili godinom sporta i rekreacije i činjenice da se navršilo 150 godina od izrade prvog bicikla s pedalama zdušno prihvatili inicijativu mirotvorca Milorada Kovačevića da se oda počast ovom prometalu postavljanjem prvog spomenika biciklu i biciklizmu u svijetu, što je i ostvareno 01.svibnja 2005.g.

Ako se ovome doda činjenica da je grad Koprivnica kao jedini pokrenuo akciju “besplatni gradski bicikl”, da ima sagrađenih cca 80 km pješačko – biciklističkih staza, sa čime ima na tisuću stanovnika gotovo najviše izgrađenih staza u Europi, onda je jasno vidljivo da je Koprivnica jedan od najbiciklističkijih gradova Hrvatske. Osim iznijetog Klub je uz rekreativne programe – biciklijade vrlo uspješno kroz cjeloviti projekt “Priča o biciklu” s postavljanjem spomenika, osmislio i postavio muzej tehničkog razvoja bicikla na otvorenom, organizirao Izložbu starih bicikala s pratećim katalogom, izdao brošuru “U slavu bicikla i biciklizma”, reprint knjige Frana Gundruma Oriovčanina „O vožnji na biciklu“ ih 1903.g., brošuru „Uloga biciklizma u sportskoj rekreaciji“, prospekt Kluba, katalog „Koprivnički muzej bicikla na otvorenom – od Leonarda da Vincia do danas“, organizirao “Biciklin bal” i drugo.

_
2020.

Kalendar

_